Hoe brengt Vervaet Verhuis de zorg voor veiligheid, milieu en kwaliteit in de praktijk?

Door Kurt Van Synghel op 20 dec 2019

Vervaet Verhuis is een van de zeldzame verhuisfirma’s in België die de certificaten van de drie voornaamste managementsystemen aan de muur heeft hangen. “Ze tonen het belang dat we hechten aan duurzaamheid, door de constante investering in veiligheid, milieu en kwaliteit”, zegt bestuurder Kurt Van Synghel. “Dat is een meerwaarde voor onze medewerkers, onze klanten en iedereen die met ons bedrijf in contact komt.”

De voorbije jaren heeft Vervaet Verhuis zicht ontwikkeld tot de vaste partner van bedrijven die nood hebben aan professionele hulp bij hun verhuizingen. Dat dit mogelijk was, heeft alles te maken met enkele duidelijke beleidskeuzes die de zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening, de zorg voor de medewerkers en de zorg voor het milieu tot doel hadden.

“We zijn op zoek gegaan naar een manier om duurzaamheid om te zetten in onze dagelijkse werking”, zegt Kurt Van Synghel. “Al gauw kwamen we tot de conclusie dat we ons best konden engageren om de drie belangrijkste managementstandaarden te behalen. Dat was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om een certificaat te verdienen moeten alle medewerkers van een organisatie doordrongen zijn van de noodzaak van veilig, kwaliteitsvol en milieubewust werk en moet de organisatie dat ook elke dag consequent mogelijk maken. Daarom hebben we onze manier van werken en al onze processen daarop afgestemd.”

Dat dit niet evident is, blijkt onder meer uit de vaststelling dat er weinig verhuisfirma’s zijn die beide ISO-certificaten en de VCA** aan de muur kunnen hangen.

“ISO 9001 is de internationale standaard die aantoont dat een bedrijf de lat hoog legt op vlak van de kwaliteit van de dienstverlening. ISO 14001 doet hetzelfde voor alle procedures en activiteiten die een impact kunnen hebben op milieu en duurzame bedrijfsvoering. Bedrijven die het VCA**-certificaat verdienen, tonen dan weer aan dat ze veiligheid hoog in het vaandel voeren. Die drie samen geven structuur aan Vervaet Verhuis. Ze zijn ons kompas in alles wat we doen.”

Wat winnen klanten daarbij?

“Grote bedrijven zijn op zoek naar zekerheid. Ze willen garanties dat hun leveranciers de lat even hoog leggen dan zijzelf. Bedrijven die verhuisplannen hebben, willen een partner waaraan ze hun dure goederen, precaire installaties en vertrouwelijke documenten zonder risico’s kunnen toevertrouwen. Ze zijn ook niet gebaat bij een leverancier die hun goede naam in gevaar brengt, door bijvoorbeeld werknemers in slechte of onveilige omstandigheden te laten werken of de milieuwetgeving met de voeten te treden.”

“Maar het betekent ook dat klanten zich aan een topservice kunnen verwachten waarbij ze volledig ontzorgd worden: van bij de eerste contactopname via de telefoon tot en met de nazorg na een verhuiscampagne. Elke opmerking, elke klacht of suggestie behandelen we met de grootste zorg. Voor ons is het de beste manier om onze dienstverlening continu te verbeteren en zo met bedrijven een langetermijnrelatie op te bouwen.”

Uit wat blijkt die zorg voor het milieu bijvoorbeeld?

“Uit verschillende kleine en grote maatregelen. Zo stimuleren we bij elke verhuis het gebruik van herbruikbare containers en boxen en zorgen we voor een correcte recyclage van verpakkingsafval. Omdat we heel veel kilometers rijden met zware vrachtwagens is onze mobiliteit een belangrijk aandachtspunt. Daarom zijn we bezig met het vergroenen van onze vloot met Euro 6-voertuigen. Recent nog kochten we als eerste in België verhuiswagens die op CNG rijden. Daardoor kan de uitstoot van CO2 en fijnstof tot het minimum worden herleid.”

Verhuizen is vaak geen 9 to 5-job. Dat betekent dat er van de medewerkers veel flexibiliteit wordt verwacht.

“Verhuizen kan je niet aan robots overlaten. Onze medewerkers zijn onze belangrijkste troeven. Daarom hechten we heel veel belang aan het organiseren van werkbaar werk. Dat houdt in dat we iedereen degelijk opleiden om veilig en ergonomisch aan de slag te kunnen, met de juiste hulpmiddelen. We gaan ook voortdurend met elkaar in overleg zodat we hun welzijn kunnen optimaliseren.”